• demo2
  • demo3
  • carrousel 1
  • carrousel 2

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid.
Energie besparen staat bij J. Winder Techniek hoog in het vaandel bij het ontwikkelen, ontwerpen, onderzoeken, inregelen en aanpassen van klimaatinstallaties.

Beperken van gebruik aan fossiele brandstoffen als vertrekpunt met behoud van comfort: dit is de basis van onze ondernemingsstrategie. Onder duurzaamheid verstaan wij verantwoordelijk handelen, met oog voor verschillende belanghebbenden, en voor de gevolgen van ons handelen voor onze kinderen en toekomstige generaties.

Onze aanpak houdt in dat J. Winder Techniek de persoonlijke inbreng heeft.

J. Winder Techniek werkt vanuit de Trias Energetica benadering:

  • People-, planet-, profit-(Triple P)
  • Industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD-Bouwen).
  • Cradle-to-Cradle en slimbouwen.
  • Eerst isoleren dan de rest.